Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Aktuální sdělení

15. 9. 2018

Poděkování

Touto cestou bych ráda poděkovala paní učitelkám A. Jirátové, N. Kulové, A. Markové a H. Tůmové za prezentaci školy na akci "Kunratice v běhu času".
Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

Seznamy dětí

Vážení rodiče,
z důvodu ochrany osobních údajů jsou seznamy dětí pro školní rok 2018/2019 k nahlédnutí ve vestibulu mateřské školy (hlavní budova).

16. 7. 2018

Přeplatky na stravném a školném

Vyúčtování stravného a školného: přeplatky na stravném a školném byly vráceneny ke dni 13. 7. Vzniklé přeplatky z běžících trvalých příkazů budou vráceny následující měsíc k 15. dni.

28. 5. 2018

Seznam přijatý a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kunratice pro školní rok 2018/2019

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

Povinné předškolní vzdělávání

S ohledem na změnu školského zákona je od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání.

Děkujme všem, kteří dle svých možností pomáhají naší mateřské škole:

paní Čechové za ušití relaxačních a terapeutických pomůcek pro děti ze třídy Berušek,
paní Měchurové za velké množství papírů na kreslení pro děti,
paní Gottwaldové za nákup dětských knížek,

 

Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev