Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > Obsah logopedické prevence v MŠ

Obsah logopedické prevence v MŠLogopedická prevence v MŠ

Pro správný rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách rozvíjíme kromě správné výslovnosti následující oblasti:

 • zrakové vnímání, zrakové rozlišování a paměť,
 • sluchové vnímání, paměť a rozlišování, fonematický sluch,
 • hmatové vnímání, paměť a rozlišování,
 • hrubou motoriku a koordinaci pohybu celého těla,
 • jemnou motoriku a obratnost rukou,
 • kresbu, fantazii, grafomotoriku,
 • správné dýchání, plynulost projevu, rytmus,
 • spontánní komunikaci, gramatickou správnost projevu, jazykový cit,
 • dějovou posloupnost,
 • časoprostorovou a pravolevou orientaci,
 • porozumění a praktické využití řeči,
 • slovní zásobu,
 • hlasovou hygienu,
 • pozornost a soustředění, dokončení úkolu.

 Zdroj:

BARTOŠOVÁ, Blanka, Ilona HULÍNOVÁ, Renata ŠKALOUDOVÁ a Šárka WAGENKNECHTOVÁ. Řečová výchova a poruchy komunikačního procesu: Bezvadná řeč.