Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > Třídní vzdělávací plán do 15. 10.

Třídní vzdělávací plán do 15. 10.Téma: „Čas jablíčkových vůní“

Podtéma: „Ovoce“

Činnosti:

 • Relaxační cvičení s prvky jógy, HPH „Mravenčí ukolébavka“ – umět sladit pohyb s hudbou (podzim v přírodě), „Sklizeň ovoce“ překážková dráha, grafomotorika: cvičení křížových pohybů, „Košíček na ovoce“ – krátké svislé a vodorovné čáry, hudební pohádka "O řepě" (umět sladit pohyb s hudbou)

 • Motivační kruh – úvod do tématu: "Vyjmenuj druhy ovoce, které znáš“, seznámení s básničkou „Vitamínová“, seznámení s písničkou „Víš, jak bacit bacila?“, význam zeleniny z hlediska zdravé výživy.

 • Společné rozhovory a kooperativní činnosti s využitím obrazového materiálu: „Ovoce“ (třídění dle zadání: exotické ovoce, ovoce ze sadu, lesní ovoce atp.), společenská hra pexeso „Ovoce“, dokreslování půlených obrázků.

 • Výtvarné a pracovní činnosti: modelování ovoce, „Jablíčko s červíkem“ (procvičování jemné motoriky, jednoduché provlékání), dramatizace pohádky „Poselství jabloňového krále“, kolektivní práce "Záhon zeleniny" (modelování, tvarování krepového papíru, nalepování, dokreslování).

 • Vycházky do okolí MŠ: pozorování podzimních prací na zahrádkách, ovoce a jeho sklizeň, sušení křížal.

 • Nadstavba práce s dětmi s OPŠD a předškoláky:

  • Individuální procvičování předložkových vazeb
  • Struktura slova: slabikování sestavení a čtení hláskového schématu, dlouhé a krátké slabiky
  • Zaměření na lexikálně-sémantickou jazykovou rovinu: poznávání nesmyslů na obrázku, tvorba nadřazených pojmů s i bez vizuální podpory, sluchové rozlišování: rýmující se dvojice
  • Předmatematické pojmy: méně, více, stejně
  • Křížové pohyby, letadélko (nácvik stereotypů správného držení tužky)
  • 2., 3. a 4. lekce Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina - práce se strukturou slova, slabiková schémata: pohádka "O řepě"Básnička a písnička: Basnicky_pisnicky_rijen.pdf ( Zdroje: Pinterest [online]. [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: www.pinterest.cz)

Děti si mohou do MŠ přinést na ukázku a ochutnání jeden druh libovolného ovoce, zeleniny.