Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > Třídní vzdělávací plán do 24. 9.

Třídní vzdělávací plán do 24. 9.Téma: Ahoj, školko

Podtéma: Okolí školky, kam až dojdeme

Činnosti:

 • relaxační cvičení s prvky jógy, protahovací cvičení se zařazením prvků orientace v prostoru – vlevo, vpravo, před, za, nahoře, dole, turistika 
 • společné rozhovory k tématu ( zážitky z výletů.... ),  četba s porozuměním, samostatný mluvní projev dítěte
 • Kolektivní práce "Kunratice a okolí"  ( stříhání, lepení, kresba)

 • Polodenní výlety:  - poznáváme zajímavá místa, kde můžeme trávit volný čas: NOVÝ HRÁDEK, BAŽATNICE, BOROVÍČKO

 • Nadstavba práce s dětmi s OPŠD a předškoláky:

  • sluchová analýza a syntéza se zaměřením na slabiky
  • 1. lekce – V krajině hlásek ( "Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina") - slabikování, sestavování a čtení podle slabikového schématu
  • prostorová orientace na ploše a v nejbližším okolí
  • rozvoj komunikačních dovedností, krátký příběh se zrakovou podporou

   

   

 • Písničky k procvičování: Pisnicky_zari.pdf

 • Básničky k procvičování: Basnicky_ zari.pdf  ( Zdroje: Pinterest [online]. [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: www.pinterest.cz)