Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "Já a moje tělo"

TVP "Já a moje tělo"Intergovaný blok: „Když se z oblohy snáší vločky“

Podtéma: „Já a moje tělo + Pečujeme o zdraví“

Anotace: Děti si prostřednictvím integrovaného bloku osvojí elementární poznatky o lidském těle, jeho základních funkcích, ochraně zdraví a bezpečném chování při hrách a sportu.

Básnička:

Basnicka_zavolejte_doktora.pdf

Písnička:

Pisnicka_zdrave_telo.pdf

Procvičujeme angličtinu:

Pisnicka_head_shoulders_knees.pdf

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina - co už umíme:

Rozvoj_jazykovych_schopnosti_dle_elkonina.pdf

Nadstavba pro děti s OPŠD:

  • Rozvoj jazykových schopností Elkonina: krátké a dlouhé slabiky, hlásková syntéza,
  • procvičování pravolevé orientace a předložkových vazeb,
  • uplatňování prvků stimulačního programu Maxík,
  • logopedická prevence: dechové cvičení, procvičování výslovnosti ostrých a tupých sykavek.

Použité zdroje: 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. ISBN 978-80-266-0793-9.

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Zpívejme si, zpívejme: písničky pro děti. Dotisk 1. vyd. Kroměříž: Přikrylová Milada Plus, 2009. ISBN 978-80-87165-22-5.

Pinterest [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z: www.pinterest.cz

CLAYCOMB, Patty. Školka plná zábavy: kalendář tvořivých her pro předškolní děti. Vyd. 5. Přeložil Jiří BUMBÁLEK. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0406-0.