Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP - "Mikuláš"

TVP - "Mikuláš"Třídní vzdělávací plán

Měsíc: listopad (28. 11. – 2. 12.)

Téma: „Čas vánoční“

Podtéma: „Mikuláš“

Dílčí vzdělávací cíle:

  • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
  • Rozvoj tvořivého myšlení a tvořivého sebevyjádření při výtvarných, hudebních, pohybových a pracovních činnostech
  • Rozvoj interaktivních a kooperativních dovedností verbálních i neverbálních
  • Rozvoj společenského a estetického vkusu
  • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností

Písnička:

Pisnicka_az-prijde_mikulas.pdf

Básnička:

Basnicka_mikulas.pdf

 

Nadstavba práce nejen pro děti s OPŠD:

  • Popis děje na obrázku: „Co se stalo?“, „Co vidíš“ – umět popsat souvislými větami, u dětí s OMJ trénovat slovní zásobu a jednoduché věty
  • Sluchové vnímání: (vyhledávání slova ve čteném příběhu)
  • Procvičování předložkových vazeb + pravolevé orientace 
  • Trénování zavazování tkaničky

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina: rozlišování hlásek ve slovech

Použité zdroje:

V Krajině slov a hlásek: Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina.

 www.pinterest.cz [online]. [cit. 2022-11-27].