Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "Na zahradě, na louce"

TVP "Na zahradě, na louce"Třídní vzdělávací program

Integrovaný blok: „Včelka pilná poletuje“

Podtéma: „Na zahradě, na louce“ 

23.5.2022 -31.5.2022

Anotace: Děti se seznámí s některými druhy brouků a hmyzu na zahradě i na louce v trávě.

Písnička:

Pisnicka_vcelka.pdf

Pisnicka_abeceda.pdf

Básnička:

Basnicka_vcelka.pdf

Nadstavba nejen pro děti s OPŠD:

  • Procvičování pravolevé orientace na těle.
  • Jedno a dvojslabičná slova: určování hlásky na konci slova.
  • Figura a pozadí – podpora zrakového vnímání.
  • Procvičování geometrických tvarů a orientaci v číselné řadě 0-10 (řadové číslovky).
  • Posilování fonematického sluchu: hláska na konci slova, rozlišování krátkých a dlouhých slabik, sluchová analýza a syntéza více slabičných slov.

 Projektový den: "Oslava MDD":

  • hry a soutěže v rámci tříd,
  • zábavné "Bublinkové představení".

Použité zdroje:

Pinterest. Www.pinterest.cz [online]. [cit. 2022-05-29].