Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "Na zahradě, na louce"

TVP "Na zahradě, na louce"Třídní vzdělávací program

Integrovaný blok: „Včelka pilná poletuje“

Podtéma: „Na zahradě, na louce“ (1. 5.  – 10. 5.)

Anotace: Děti si prostřednictvím integrovaného bloku budou nadále upevňovat vztahy k okolní přírodě a svému nejbližšímu okolí, osvojí si elementární poznatky o životě broučků a hmyzu na louce i na zahradě.

Básnička: Včelka

Basnicka_vcelka.pdf

Písnička: Včelka

Pisnicka_vcelka.pdf

 

Na co se zaměříme:

  • Vnímání prostoru – pojmy: daleko, blízko, první poslední, uprostřed, orientace v okolí, hned před, hned za, vlevo, vpravo
  • Vnímání času-přiřadit činnost k denní době, rozliší dříve, později, seřadit činnosti podle posloupnosti
  • Sluchová paměť-opakování určitého počtu slov, vět souvisejících i nesouvisejících

Projektový den: „Moje maminka má svátek“

Použité zdroje:

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Ilustroval Richard ŠMARDA. Moderní metodika pro rodiče a učitele. Brno: Computer Press, 2022. ISBN 978-80-251-1829-0.

ZEZULKOVÁ, Eva. Logopedická prevence v předškolním věku. Ostrava: Universitas Ostraviensis, [2009]. ISBN 978-80-7368-562-1.

PINTEREST. Www.pinterest.cz. Online. [cit. 2024-05-01].