Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "SVÁTEK MAMINEK"

TVP "SVÁTEK MAMINEK"Téma: "Svátek maminek" (2. 5. – 6. 5. 2022)

 Charakteristika integrovaného bloku: prostřednictvím IB se děti seznamují s tím, co pro ně znamená maminka, rodina, domov. 

Básnička:

Basnicka_maminka.pdf

Písnička:

Pisnicka_maminka.pdf

Příprava dětí nejen s OPŠD:

 Zaměření na tyto oblasti:

  • Posilování fonematického sluchu: analýza a syntéza jedno a dvojslabičných slov.
  • Procvičování geometrických tvarů.
  • Samostatný mluvní projev – popis děje na obrázku, souvislý mluvní projev.

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina

Co už zvládáme:

  • dělení slov na slabiky, slabikové schéma slova, představa o krátké a dlouhé slabice,
  • analýza a syntéza tříhláskových slov, rozlišování hlásek ve slově,
  • práce se čtyřhláskovými slovy, určování počtu hlásek ve slově, orientace v hláskové struktuře slova,
  • samohlásky a jejich určování ve slovech, krátké a dlouhé samohlásky, vyhledávání samohlásek ve slovech,
  • určování první a poslední hlásky ve slově.

Použité zdroje:

MIKULAJOVÁ, Marína a Anna DOSTÁLOVÁ. V krajině slov a hlásek: Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina.