Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "Svět kolem nás - jiné země a národnosti"

TVP "Svět kolem nás - jiné země a národnosti"Téma: "Svět kolem nás – jiné země a národnosti"

Anotace: děti se prostřednictvím integrovaného bloku seznámí s historií a kulturou jiných zemí a národností.

Písnička: "Pět minut v Africe"

Pisnicka_pet_minut_v_africe.pdf

Básnička: "Život zvířátek"

Basnicka_zivot_zviratek.pdf

Nadstavba nejen pro OPŠD:

  • Posilování fonematického sluchu: sluchová analýza jednoslabičných a dvojslabičných slov
  • Antonyma – procvičování
  • Orientace v číselné řadě 1-10
  • Časová a dějová posloupnost – popis děje na obrázku

"V krajině slov a hlásek"  - trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Co už umíme:

  • Dělení slov na slabiky, slabikové schéma slova, dlouhé a krátké slabiky.
  • Vyčleňování a určování první a poslední hlásky ve slově.
  • Analýza a syntéza tří a čtyřhláskových slov, rozlišování a určování počtu hlásek ve slovech.

Použité zdroje:

MIKULAJOVÁ, Martina a Anna DOSTÁLOVÁ. V krajině slov a hlásek: Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. 2004. ISBN 80-968502-3-7.

Pinterest. Www.pinterest.cz [online]. [cit. 2022-02-13].