Loading...
Berušky Žabičky Čmeláčci Myšky Veverky Medvídci Zajíčci Ježečci
 

Zájmové aktivity v MŠ

Mateřská škola nabízí dětem řadu zájmových kroužků a doplňkových aktivit.

Kroužky a zájmové aktivity budou vyvěšeny v polovině září.

 

 

Kolektivní logopedická prevence

Hlavním smyslem je předcházení poruchy komunikační schopnosti a optimální stimulace řečového vývoje. Úterky, čtvrtky v dopoledních hodinách (začátek druhý týden v říjnu). Kroužek je určen pro předškoláky, bližší informace na vývěskách jednotlivých tříd. Logopedická prevence hlavní budova: Bc. Alice Hozmanová, detašované pracoviště: Bc. Alena Marková.

Plán kolektivní logopedické prevence


Celoroční  akce mateřské školy

 • Zveme do školy profesionální divadelní a hudební soubory
 • Pozorujeme přírodu a „Barevný les“ na podzim
 • Krmíme ptáčky a zvířátka v zimě
 • Pořádáme mikulášskou a vánoční besídku s nadílkou
 • Těšíme se na zimní karneval s maskami
 • Vítáme jaro, čistíme a "otvíráme studánky" na jaře
 • Slavíme s maminkami jejich svátek,  připravujeme pro ně besídku
 • Pořádáme ve školce Den dětí s celoškolní hrou a překvapením
 • Jezdíme na školku v přírodě
 • Chystáme zahradní slavnost, v červnu se loučíme s předškoláčky
 • Organizujeme polodenní výlety mimo Prahu, hrajeme hry v lese a v parku
Mateřská škola Kunratice • Předškolní 880 • 148 00 Praha 4 • tel: 244 911 551 • e-mail: mskunratice@volny.cz
© 2014 Ing. Michal Jirát pocet navstev