Mateřská škola Kunratice

Vítáme vás v Mateřské škole Kunratice, Předškolní 880, Praha-Kunratice. Mateřská škola je 8-třídní s kapacitou 224 dětí, přednostně pro děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha-Kunratice. Má výhodnou polohu uprostřed obce, velkou zahradu, v blízkosti je les a upravený lesopark. Mateřská škola zahájila provoz 29.8.1980. V 80. a 90.letech byla 4-třídní MŠ, později 3-třídní MŠ. Během letních prázdnin r.2000 byla dokončena půdní vestavba, vzniklo III.patro budovy se 2 třídami, která využívala ZŠ Kunratice pro výuku žáčků 1.tříd až do roku 2007.V letech 2008-2009 zde byly postupně otevřeny další 2 třídy MŠ. V této době byla škola 6-třídní s kapacitou 153 dětí.

Protože ani tato kapacita nebyla dostačující, bylo pro potřebu MŠ nově zrekonstruováno I.patro budovy Školní jídelny ZŠ Kunratice, Předškolní 419. Zde jsou od roku 2011 a 2012 další 2 třídy s kapacitou 56 dětí. V hlavní budově MŠ Předškolní 880 se vzdělává 168 dětí, v druhé budově MŠ Předškolní 419 se vzdělává 56 dětí, celkem 224 dětí. 

Více informací o školce

Zahrada

Zahrada