Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zájmové aktivity

Zájmové aktivity

Mateřská škola nabízí dětem řadu zájmových kroužků a doplňkových aktivit:

  • Divadelní představení a projektové dny zaměřené na různé svátky a lidové tradice.
  • Polodenní i celodenní výlety (podzim a jaro).
  • Kroužky: mateřská škola spolupracuje s agenturou „Kroužky“ (https://www.krouzky.cz/), obvykle jsou realizovány kroužky se zaměřením na: tanečky, angličtinu, keramiku, vědecké pokusy. Veškeré mimoškolní aktivity jsou realizovány v odpoledních hodinách tak, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací proces mateřské školy.
  • Kroužek flétna je realizován paní učitelkou Hruškovou.
  • Plavecká výuka: pro předškoláky.
  • Bruslení: pro děti od 4 let.
  • Školka v přírodě: pro předškoláky.

Nabídka kroužků a zájmových aktivit je obvykle vyvěšena během září.