Drobečková navigace

Úvod > O školce > Podpora integrace žáků s OMJ

Podpora integrace žáků s OMJ

Název projektu: Podpora integrace žáků s OMJ na MŠ Kunratice
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001197
Datum realizace: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2020

Cíle a aktivity projektu:

  • Personální podpora formou práce dvojjazyčného školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 18 měsíců;
  • Přímá podpora dětí s OMJ ve škole formou kurzů češtiny jako druhého jazyka po dobu tří pololetí;
  • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy – jedna pedagožka absolvuje kurz DVPP v minimálním rozsahu 24 hodin se zaměřením na Specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol – škola zorganizuje dvě odborně zaměřená tematická setkání pro rodiče zaměřená na prezentaci aktivit projektu, dále jedno komunitně osvětové setkání s tematikou péče o životní prostředí v okolí školy.

Pozvanka_na_komunitne_osvetove_setkani.pdf

Fotodokumentace z komunitně osvětového setkání

IMG-20200915-WA0002.jpg IMG-20200915-WA0004.jpg IMG-20200915-WA0003.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logolink-OP-PPR.jpg

Podpora integrace žáků s OMJ

Název projektu:

Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice II

Registrační číslo:

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001542

Datum realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Cíle a aktivity projektu:

  • Personální podpora formou práce dvojjazyčného školního asistenta v rozsahu 50% pracovního úvazku po dobu 16 měsíců;
  • Přímá podpora dětí s OMJ ve škole formou kurzů češtiny jako druhého jazyka po dobu tří pololetí;
  • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy se zaměřením na Specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem;
  • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol – škola zorganizuje dvě odborně zaměřená tematická setkání pro rodiče zaměřená na možnosti podpory dětí s OMJ, dále jedno komunitně osvětové setkání s tematikou péče o životní prostředí v okolí školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logolink-OP-PPR.jpg