Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > Pokyny k nástupu dětí od 1. 9. 2021

Pokyny k nástupu dětí od 1. 9. 2021Vážení rodiče,

věnujte pozornost následujícím pokynům k nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy:

Zahájení školního roku 2021/2022: ve středu 1. 9. 2021.

Do konce týdne budou v sekci jednotlivých tříd zveřejněny seznamy dětí pod variabilními symboly, které jste obdrželi k platbě stravného. Rodiče nově přijatých dětí dostanou e-mail s variabilním symbolem a názvem třídy, kam nastupují.

Věkové složení tříd MŠ Kunratice:

 • Berušky (děti tříleté a mladší), Žabičky (děti tříleté)
 • Čmeláčci (děti předškolní), Myšky (děti předškolní a děti s OPŠD)
 • Veverky (děti čtyřleté, přechází třída Berušky), Medvídci (děti čtyřleté, přechází třída Žabičky)
 • Zajíčci (heterogenní třída: děti předškolní a mladší), Ježečci (heterogenní třída: děti předškolní a mladší, přechází třída Medvídci)

Plánovaná preventivní opatření směrem ke COVID-19:

 • Povinná dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu).
 • Vstup zákonných zástupců do budovy školy pouze s respirátorem, nano rouškou (za ochranné prostředky dýchacích cest se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZ) na nezbytně nutnou dobu.
 • Prosíme rodiče o aktualizaci veškerých kontaktů při nástupu do MŠ.
 • Věnujte rovněž zvýšenou pozornost pokynům z MŠMT, které se týkají "Režimu návratu ze zahraničí" (zvýrazněný odstavec "Zvláštní pravidla pro děti do 6 let"). Pokyny je nutné se řídit v souladu s aktuálně stanovenou mírou rizika dle MZČR, pokud jste před nástupem do MŠ pobývali v zahraničí: Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_rezim_navratu_ze_zahranici.pdf
 • Do mateřské školy nastupují děti zcela zdravé. Děti vykazující známky infekčního onemocnění(nejen COVID-19, ale například i rýma, teplota apod.) se nemohou zúčastnit vzdělávání.
 • V každé třídě bude neměnný kolektiv dětí. Všechny činnosti budou organizovány tak, aby byl minimalizován vzájemný kontakt tříd. Přesouvání dětí při ranním scházení (od 6:30 – 7:00 hod.) a odpoledním rozcházení (16:30-17:00 hod.) bude probíhat pouze v rámci jednotlivých pater tak, aby došlo k co nejmenší koncentraci dětí.

Třídy s ranním a odpoledním provozem od 6:30 do 17:00 hod.:

 • Třída Žabky (děti ze tříd Berušky a Žabičky)
 • Třída Čmeláčci (děti ze tříd Myšky a Čmeláčci)
 • Třída Veverky (děti ze tříd Medvídci a Veverky)
 • Třída Ježečci (děti ze tříd Zajíčci a Ježečci)

Provozní doba tříd je vždy uvedená v sekci každé třídy na webových stránkách školy: www.mskunratice.cz

 

Podmínky provozu Mateřské školy Kunratice jsou v souladu s MANUÁLEM vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.