Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP „Já a moje tělo + Pečujeme o zdraví“

TVP „Já a moje tělo + Pečujeme o zdraví“Intergovaný blok: „Když se z oblohy snáší vločky“

Podtéma: „Já a moje tělo + Pečujeme o zdraví“

Anotace: Děti si prostřednictvím integrovaného bloku osvojí elementární poznatky o lidském těle, jeho základních funkcích, ochraně zdraví.

Písničky:

Pisnicka_zdrave_telo.pdf

Koleda_my_tri_kralove.pdf

Básnička: 

Basnicka_moje_telo.pdf

Práce nejen s odklady povinné školní docházky:

  • Procvičování jemné motoriky – navlékání korálků, dodržování seriality,
  • pamatovat si slyšené a viděné,
  • procvičování pravolevé orientace a předložkových vazeb,
  • Rozvoj jazykových schopností Elkonina: dlouhé samohlásky, hlásková syntéza,
  • uplatňování prvků stimulačního programu Maxík,
  • logopedická prevence: dechové cvičení, procvičování výslovnosti ostrých a tupých sykavek.

Plánované akce třídy:

4. 1. Lesy ČR

6.1. Zpívání v kostele

Použité zdroje: Pinterest [online]. [cit. 2023-01-01]. Dostupné z: www.pinterest.cz