Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Myšky > TVP "Zvířata a ptáci v zimě"

TVP "Zvířata a ptáci v zimě"Podtéma: „Zvířata a ptáci v zimě“ (17. - 21. 1.)

Anotace: Děti si prostřednictvím integrovaného bloku získají elementární informace o zimním období, způsobu obživy, přezimování, péči o zvířata a ptáky během zimy.

Básnička:

Basnicka.pdf

Písnička:

Pisnicka.pdf

Pracovní listy:

PL_pravoleva_orientace.pdf

PL_obziva_zviratek.pdf

PL_sudoku_zviratka.pdf

PL_predmatematika.pdf

Práce s odklady povinné školní docházky:

  • Rozvoj jazykových schopností Elkonina: analýza slov, rozlišování souhlásek a samohlásek + grafický záznam
  • Uplatňování prvků stimulačního programu Maxík: zaměření na správné držení tužky – „Letadýlko“
  • Logopedická prevence: procvičování hlásky L, sluchová diferenciace ostrých a tupých sykavek

 

Použité zdroje:

Pozornost: trénink pozornosti a soustředění, rozvoj koncentrace. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-351-3.

Předmatematika: pracovní listy pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ, úžasné aktivity pro rozvoj matematického myšlení, dobrý start do školy. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-378-0.

Grafomotorika a čtení SPU: pracovní listy určené žákům 1. až 3. ročníku ZŠ, procvičování pro děti se specifickými poruchami učení, aktivity pro nácvik psaní, čtení a vnímání. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-365-0.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Sluchové vnímání. Brno, Zachova 1: Pedagogicko-psychologická poradna, 2008.

Pinterest [online]. [cit. 2022-01-16]. Dostupné z: www.pinterest.cz