Drobečková navigace

Úvod > O školce > Aktuality > Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5.

Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5.Obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

termín obnovení provozu mateřské školy je 25. 5. 2020. Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy, se kterou jste byli seznámeni v únoru, budou v provozu dvě třídy na detašovaném pracovišti pro mladší děti a tři třídy v prostorách základní školy pro děti starší (učebny v základní škole budou upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým, bezpečnostním a antropometrickým požadavkům dětí předškolního věku).

Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020:

 • od 25. 5. – 30.6. (detašované pracoviště + prostory ZŠ)
 • od 1. 7. do 10. 7. (pouze detašované pracoviště)
 • od 17. 8. do 31. 8. (pouze detašované pracoviště)

Na základě zjištěných informací z průzkumu, který byl proveden na konci dubna (plánovaný nástup Vašeho dítěte do mateřské školy), budou vytvořeny stabilní skupiny dětí, které již nebude možné měnit.  Z důvodu omezeného počtu dětí ve skupinách a rekonstrukce hlavní budovy mateřské školy apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svého dítěte do mateřské školy a využili ji v pouze v případě, kdy musí do práce. Před nástupem do mateřské školy zvažte následující faktory, které budete dokládat „Čestným prohlášením“ při prvním vstupu do školy:

 1. kontakt s osobami z rizikové skupiny:
  • senioři (65+),
  • osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
  • osoby s dýchacími potížemi,
  • astmatici,
 2. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Plánovaná preventivní opatření směrem k dětem:

 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno (ranní scházení a odpolední rozcházení dětí).
 • V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Děti budou přebírány ve vestibulu MŠ i ZŠ a bude jim bezkontaktním teploměrem změřena teplota.
 • Pokud by během pobytu v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout (nutný funkční kontakt na zákonného zástupce).
 • Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např.: i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do budovy mateřské školy. Děti trpící sezonní alergií doloží potvrzení od lékaře, aby nedošlo k záměně za respirační obtíže.
 • Dezinfekce rukou dětí (ráno při vstupu do třídy), dále dle potřeby; zvýšená četnost mytí rukou.
 • Pobyt venku: s dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času. Na zahradě mateřské školy budou oddělené skupiny dětí v případě dopoledního i odpoledního pobytu.
 • Odpolední zájmové aktivity (kroužky) nebude možné realizovat z důvodu promíchání skupin.
 • Všechny plánované akce mateřské školy, včetně závěrečných besídek, budou zrušeny.

Plánovaná preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům:

 • Před budovou školy je nutné dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a pro všechny osoby platí zakrytí úst a nosu.
  • Povinná dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu).
  • Nasazená rouška po celou dobu při předávání a vyzvedávání dítěte.
  • Rodiče budou předávat a přebírat své dítě ve vestibulu ZŠ a MŠ, vstup do budovy nebude umožněn.
  • Bude nutné telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců.
  • Zákonní zástupci nebudou do mateřské školy k účelu přivádění či vyzvedávání dětí posílat žádné osoby z rizikové kategorie (tyto osoby jsou uvedeny výše, v případě mateřské školy se bude jednat zejména o prarodiče dětí starší 65 let).

Zajištění školního stravování

 • Stravování zajistí školní jídelna ZŠ. Stravování mladších dětí bude probíhat na detašovaném pracovišti a starších dětí v jídelně ZŠ za přísných hygienických opatření (oddělené skupiny dětí, před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce, jídlo a pití bude dětem vydávat personál v rukavicích).

Zřizovatel (MČ Praha 4 – Kunratice) mateřské škole zajistí vydezinfikování celé budovy ozonovým generátorem, dostatečné množství dezinfekce a další nezbytné ochranné prostředky.

Budeme dodržovat všechna nutná hygienická opatření a maximálně zvýšíme četnost úklidu. Zvláště důkladně budou několikrát denně čištěna místa se zvýšenou četností dotyků: kliky, madla, zábradlí apod.

Podmínky provozu Mateřské školy Kunratice jsou v souladu s manuálem vydaným MŠMT a se souhlasem zřizovatele, MČ Praha - Kunratice, platné do 30. 6. 2020, nevylučujeme jejich aktualizaci s ohledem na epidemiologickou situaci.

Platba školného a stravného: v případě, že Vaše dítě do konce školního roku nenastoupí, zrušte prosím platbu školného a stravného.

cestne_prohlaseni_vstup_do_materske_skoly.pdf

provoz_materskych_skol_msmt.pdf